W ramach zespołu PępekGroup, którego jesteśmy częścią, projektowaniem wielobranżowym zajmujemy się profesjonalnie.

Dysponując odpowiednią ilością osób z uprawnieniami projektowymi z każdej branży jesteśmy w stanie przygotować kompletne rozwiązania projektowe dla każdej nieruchomości i wizji klienta.

Każdą nieruchomość którą się zajmujemy sprawdzamy od strony formalnej i technicznej, opracowując raporty techniczne.

Raporty określają przydatność danej nieruchomości pod zagospodarowanie lub funkcję wg. zadanych parametrów przez klienta, pozwalają na zrozumienie potrzeb i obliczenie przyszłych kosztów oraz innych zobowiązań związanych z utrzymaniem wskazanej nieruchomości. Stworzone mogę stanowić podstawę do negocjacji ceny lub podziału ryzyka.

W przypadku wstawienia lub poszukiwania nieruchomości za pośrednictwem naszego biura podstawowy raport techniczny lub możliwy plan zagospodarowania terenu wykonywany jest w standardzie usługi bezpłatnie.